WAZA ENA KUMENGER

Waza Ena Kumneger (1 Kumneger) 27 Sep. 2016

Read More »

WAZA ENA KUMNEGER 6 Sep. 2016 (About Qilinto prison)

Read More »

WAZA ENA KUMNEGER የካደሬው የፍቅር ደብዳቤ ‘አንዳንድ የህብረተሰብ ክፍሎች አወገዙ’ 22 Aug. 2016

Read More »

WAZA ENA KUMNEGER 15 Aug. 2016

ይህ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ዋዛውንም ቁምነገሩንም ይዞ የቀረበው ዋዛ እና ቁምነገር ዝግጅት ነው። በምስል ላይ ለተፈጠረው የጥራት ጉድለት ከወዲሁ ታላቅ ይቅርታ እንጠይቃለን!

Read More »

WAZA ENA KUMNEGER (1 KUMNEGER) 8 Aug. 2016

Read More »

Waza Ena Kumneger 25 July 2016

Read More »

Waza ena Kumneger (1 Kumeneger WELKAYIT GONDERe 18 July 2016

Read More »

Waza Ena Kumneger (1 Kumneger) 03 July 2016

Read More »

Waza Ena Kumneger 27 June 2016

Read More »

Waza Ena Kumneger (1 Kumneger) 20 Jun 2016

Read More »