WAZA ENA KUMNEGER 15 Aug. 2016

ይህ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ዋዛውንም ቁምነገሩንም ይዞ የቀረበው ዋዛ እና ቁምነገር ዝግጅት ነው። በምስል ላይ ለተፈጠረው የጥራት ጉድለት ከወዲሁ ታላቅ ይቅርታ እንጠይቃለን!