Afaan Oromo

ESAT Qophii adda turtii abbaa qabeenya hoteela doloollo waliin taasfame July 13 2020

Read More »

ESAT Oduu Afaan Oromo Kibxata June 18 2019

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/LHEMVf2Sx6U” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Read More »

ESAT Oduu Afaan Oromo Jimaata June 14 2019

Read More »

ESAT Qophii Kessumoota Keenyaa Qees Girmaa Zawudee Waliin June 05 2019

Read More »

ESAT Oduu Afaan Oromo Wiixata – May 20, 2019

Read More »

ESAT Oduu Afaan Oromo Wiixata – May 13, 2019

Read More »

ESAT Oduu Afaan Oromo Kamisa – May 09, 2019

Read More »

ESAT Oduu Afaan Oromo Roobii – May 08, 2019

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/JSZoiDT4CNU” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Read More »

ESAT Oduu Afaan Oromo Kibxata – May 07, 2019

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/vcWRWKBwEnY” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Read More »

ESAT Oduu Afaan Oromo Wiixata – May 06, 2019

Read More »