Tikuret

ESATSpecial prog. በሳውዝ ዳኮታ ከሚኖሩና በስራ ቦታቸው ምክንያት በኮረና ቫይረስ ከተያዙ ኢትዮጵያውያን ጋር April 2020

Read More »

ESAT Tikuret የፍራንክፈርት ቆንስላ ፅቤት ወቅታዊ እንቅስቃሴ April 2020

Read More »

ESAT Tikuret የረመዳን ፆም የኮሮና ወረርሽኝን ከመከላከል ጋር ከኡስታዝ ሀሰን ሞሐመድ ጋር April 2020

Read More »

ESAT Tikuret Hailu በ አውሮፓ የኢትዮጵያ የስፖርትና የባህል ፌዴሬሽን ወቅታዊ ተግባራት Apr 2020

Read More »

ESAT Tikuret ከዶ/ር ዳዊት በቀለ የቤተሰብ ጤናና የድንገተኛ ክፍል ስፔሻሊስት በኮሮና ቫይረስ ተጠቅተው በማገገም አሁን በጥሩ ጤንነት ላይ የሚገኙ ።

Read More »

ESAT Tikuret ዶ/ር ገበየሁ ተፈሪ በኮረና ቫይረስ ዙሪያ በቀጥታ ስርጭት ከኢሳት ተመልካቾች ለተነሱ ጥያቄዎች የሰጧቸው መልሶች April 2020

Read More »

ESAT Tikuret በኮሮና ሳቢያ ኢትዮጵያዊያንን ለማገዝ የተቋቋመ ግብረ ሃይል Mon 06 Apr 2020

Read More »

ESAT Special Prog. ዶ/ር ነጋ አሊ በኮረና ቫይረስ ዙሪያ በቀጥታ ስርጭት ከኢሳት ተመልካቾች ለተነሱ ጥያቄዎች የሰጧቸው መልሶች Apr 2020

Read More »

ESAT Tikuret Hailu with Megabi Tadesse ህይወት በጣሊያን Mar 2020

Read More »

Ethiopia – ESAT Tikuret Hailu with Dr. Tsegaya Degneh የኮሮና ወረርሽኝ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ተፅእኖው Mar 2020

Read More »