Tikuret

ESAT Tikuret የኢትዮጵያ ቨርቿል ሩጫ ከዶር ጋሻው አብዛ የኖቫ ኮኔክሽንስ ዳይሬክተር May 2020

Read More »

ESAT Tikuret የህወሓት መግለጫ ከአቶ ያሬድ ኃይለማሪያም ስብስብ ለሰብዓዊ መብቶች በኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር ጋር May 2020 Part 1

Read More »

ESAT Tikure በኮቪድ -19 ህክምናና ክትባት ዙሪያ ያለው ተጨባጭ እውነታ Hailu with Dr. Sintayehu May 2, 2020

Read More »

ESAT Tikuret ከዶ/ር ጌታቸው ወልደሄር የወስጥ ደዌ ስፔሻሊስትና የኮሮና ቫይረስ ምርመራ የሚያደርግ የጤና ክሊኒክ ሃላፊ April 2020

Read More »

ESATSpecial prog. በሳውዝ ዳኮታ ከሚኖሩና በስራ ቦታቸው ምክንያት በኮረና ቫይረስ ከተያዙ ኢትዮጵያውያን ጋር April 2020

Read More »

ESAT Tikuret የፍራንክፈርት ቆንስላ ፅቤት ወቅታዊ እንቅስቃሴ April 2020

Read More »

ESAT Tikuret የረመዳን ፆም የኮሮና ወረርሽኝን ከመከላከል ጋር ከኡስታዝ ሀሰን ሞሐመድ ጋር April 2020

Read More »

ESAT Tikuret Hailu በ አውሮፓ የኢትዮጵያ የስፖርትና የባህል ፌዴሬሽን ወቅታዊ ተግባራት Apr 2020

Read More »

ESAT Tikuret ከዶ/ር ዳዊት በቀለ የቤተሰብ ጤናና የድንገተኛ ክፍል ስፔሻሊስት በኮሮና ቫይረስ ተጠቅተው በማገገም አሁን በጥሩ ጤንነት ላይ የሚገኙ ።

Read More »

ESAT Tikuret ዶ/ር ገበየሁ ተፈሪ በኮረና ቫይረስ ዙሪያ በቀጥታ ስርጭት ከኢሳት ተመልካቾች ለተነሱ ጥያቄዎች የሰጧቸው መልሶች April 2020

Read More »