Tikuret

ESAT Tikuret ከአቶ ነጌሳ ኦዶ የኦሮሚያ ክልል ም/ጠቅላይ አቃቤ ህግ ጋር June 2020

Read More »

ESAT Tikuret ሕዝባዊ እምቢተኝነት በትግራይና የልሂቃኑ ሚና ከአክቲቪስት ሰናይ ከሰተ ጋር የተደረገ ቆይታ May 2020

Read More »

ESAT TIKURET እጀ ረጅሙ የፌዴሬሽን ምክር ቤት May 26, 2020

Read More »

ESAT Tikuret ሕዝባዊ ዕምቢተኝነት በትግራይ፤ ፈንቅል አዲሱ የወጣቶች ንቅናቄና May 2020

Read More »

ESAT Tikuret ኮሮና ቫይረስ የአባይ ግድብ እና የኢትዮጵያ ፖለቲካ ዲን ዮሴፍ ተፈሪ ዶ/ር ዮናስ ብሩ May 2020

Read More »

ESAT Tikuret የህወሓት እምቢታና የትግራይ ልጆች ቁጣ May 2020

Read More »

ESAT Tikuret የኢትዮጵያ ቨርቿል ሩጫ ከዶር ጋሻው አብዛ የኖቫ ኮኔክሽንስ ዳይሬክተር May 2020

Read More »

ESAT Tikuret የህወሓት መግለጫ ከአቶ ያሬድ ኃይለማሪያም ስብስብ ለሰብዓዊ መብቶች በኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር ጋር May 2020 Part 1

Read More »

ESAT Tikure በኮቪድ -19 ህክምናና ክትባት ዙሪያ ያለው ተጨባጭ እውነታ Hailu with Dr. Sintayehu May 2, 2020

Read More »

ESAT Tikuret ከዶ/ር ጌታቸው ወልደሄር የወስጥ ደዌ ስፔሻሊስትና የኮሮና ቫይረስ ምርመራ የሚያደርግ የጤና ክሊኒክ ሃላፊ April 2020

Read More »