በኢትዮጵያ የተከሰተውን የፖለቲካ አለመረጋጋት በተመለከተ የፖልቲካ ድርጅቶች የጋራ መግለጫ