አዲስ ምእራፍ፡ የአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሹመት እና ለዲሞክራሲ የሚደረገው የትግል አቅጣጫ